Ringvegen 6, 9018 Tromsø

776 40 100 post@vvsteam.com

Våre tjenester

Rørleggertjenester

Rørinstallasjon • Servicerørlegger • Eksklusivbad • Sprinkelkontroll • Prosjektering • Rensing av varmeanlegg • Varmepumpe

Kommunalteknikk

Høytrykksspyling • Høytrykkrensing • Trykkprøving/Testing av vann og avløp • Rørinspeksjon • Trasésøk • Slamsuging • Tining av frossene rør

Spesialtjenester

Borebrønn og brønn service • Lekkasje søk • Kloring/Desinfisering • Vannmeisling • Rot kutting • Pluggrensing • VA-Kontroll

Gravetjenester

Utskifting vann og avløp • Punk reparasjon og rørfornying

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om ditt prosjekt?

Kontakt oss nå