Ringvegen 6, 9018 Tromsø

776 40 100 post@vvsteam.com

Prisliste Bedrift

Timebasert tjenester
Rørlegger Pr.Time 880,-
Spylebil – Høytrykkspyling Pr.Time 1200,-
2.Teknisk operatør – Hjelpemann Pr.Time 700,-
Slamsuging Pr.Time 1200,-
Høytrykkrensing inkludert slamsuging, TV og Matriell Pr.Time 2500,-
Rapport Rørinspeksjon Pr.Time 700,-
Vaktutryking spylebil og rørlegger inntil 1 time   3200,-
Timetilegg vakt Pr.Time 1800,-
Åpning av grossist på vakt   3400,-

 

Etableringspriser – gjelder første time pr.oppdrag
Høytrykkspyling 2200,-
Slamsuging 2500,-
Høytrykkrensing 2500,-
Høytrykktining 2500,-
Høytrykkspyling + slamsug 4050,-
Rørinspeksjon u/rapport 2700,-
Trasèsøk 3100,-
Rørinspeksjon + Trasèsøk 4050,-
Høytrykkspyling + Rørinspeksjon 4050,-
Høytrykkspyling + Rørinspeksjon + Trasèsøk 5000,-
Høytrykkspyling + Slamsug + Rørinspeksjon 5000,-
Høytrykkspyling + Slamsug + Rørinspeksjon + Trasèsøk 5950,-
El.Tining med trafo 2500,-

 

Øverige satser
Spylebil arbeid distrikt pr. oppdrag/dag 1000,-
Vannsuger 650,-
Tilegg høytrykktining ved vaktutrykking 300,-
VA-Melding, Søk, Utslipp eller Gravemelding 2500,-

Ta gjerne kontakt for tilbud på storkunde avtale og samarbeidpartner

Kontroll Nyanlegg. Gravetjenester med utskifting av vann og avløp
Lekkasjesøk med gass. Rørinspeksjon med Kameratraktor fra 125mm og opp
Trykktesting av Vann, Avløp og Kummer
Pluggrensing, Kloring, Desinfisering og nøytralisering
Leie av Rioned Høytrykksaggregat m/40meter spyleslange og dyser

Gjeldende standard leveransebetingelser

  • Mange oppdrag krever to operatører på spylebil og slamsuger, Vi skal alltid gi beskjed når oppdraget krever to operatører.
  • Etableringsprisen faktureres kun 1. time av påbegynt oppdrag. Ordinære timepriser er gjeldende utover 1. time uansett om oppdraget tar flere dager.
  • Alle priser er oppgitt eks. Mva og forutsetter utførelse i ordinær arbeidstid mellom 07:30-16:00
  • Normalt overtidsarbeid etter kl 16:00 gjelder ordinære satser for 50 og 100% tillegg, dette gjelder ikke vaktutrykning som har egne satser for tilleggstimer over 1. Time
  • Slamsug av nnleverings gods/masser og farlig væske tilkommer deponeringsgebyr
  • Fergebilletter og øvrige utlegg utover rør og driftsrelatert materiell faktureres med 25% påslag
  • Prisen for vaktutrykning omfatter kun akutte tjenester som spyling, sug og rørleggertjenester, ønskes det utført øvrige tjenester som rørinspeksjon, trasèsøk eller lignende på vakt gjelder tillegg slik de er spesifisert i etablerings postene.
  • For alle typer oppdrag tilkommer 50,- eks mva i fakturagebyr.
  • Rørlegger oppdrag tilkommer satser for servicebil sone 1, 2 eller 3.
   – sone 1 – 285,- eks mva gjelder til og med Skjelnan-Reinen-Eide-Finnvikdal krysset.
   -sone 2 – 550,- eks mva gjelder til og med Tønsvik-Lavangsdalen-Breivikeidet-Straumsbukta-Ersfjord-Kraknes
   -sone 3 – 1100,- gjelder inntil 50km, statens regulerte satser pr kilometer utover passerte 50km.
  • Spyleteam oppdrag utenfor sone 2 tilkommer distrikstillegg 1000,- kr
  • Returgebyr for bestillingsvarer i form av rør, deler og fittings er 30% dersom de er feilbestilt grunnet feil/dårlige opplysninger eller forhold Vi ikke kan forutse.
  • Faktura for timebasert regningsarbeid faktureres etter utført arbeid/medgått tid med 14. Dager forfall og utstedes av Kravia AS (Tidl. ØkoNett)

Alle priser er eksklusiv mva

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer.