Ringvegen 6, 9018 Tromsø

776 40 100 post@vvsteam.com

Prisliste Privat

Timebasert tjenester
Rørlegger Pr.Time 1100,-
Spylebil – Høytrykkspyling Pr.Time 1500,-
2.Teknisk operatør – Hjelpemann Pr.Time 875,-
Slamsuging Pr.Time 1500,-
Høytrykkrensing inkludert slamsuging, TV og Materiell Pr.Time 3125,-
Rapport Rørinspeksjon Pr.Time 875,-
Vaktutryking spylebil og rørlegger inntil 1 time   4000,-
Timetillegg vakt Pr.Time 2250,-
Åpning av grossist på vakt   4250,-

 

Etableringspriser – gjelder første time pr.oppdrag
Høytrykkspyling 2750,-
Slamsuging 3125,-
Høytrykkrensing 3125,-
Høytrykktining 3125,-
Høytrykkspyling + slamsug 5063,-
Rørinspeksjon u/rapport 3375,-
Trasèsøk 3875,-
Rørinspeksjon + Trasèsøk 5063,-
Høytrykkspyling + Rørinspeksjon 5063,-
Høytrykkspyling + Rørinspeksjon + Trasèsøk 6250,-
Høytrykkspyling + Slamsug + Rørinspeksjon 6250,-
Høytrykkspyling + Slamsug + Rørinspeksjon + Trasèsøk 7438,-
El.Tining med trafo 3125,-

 

Øverige satser
Spylebil arbeid distrikt pr. oppdrag/dag 1250,-
Vannsuger 813,-
Tilegg høytrykktining ved vaktutrykking 375,-
VA-Melding, Søk, Utslipp eller Gravemelding 3125,-

Gjeldende standard leveransebetingelser

  • Mange oppdrag krever to operatører på spylebil og slamsuger, Vi skal alltid gi beskjed når oppdraget krever to operatører.
  • Etableringprisen faktureres kun 1. time av påbegynt oppdrag. Ordinære timepriser er gjeldende utover 1. time uansett om oppdraget tar flere dager.
  • Alle priser er oppgitt eks. Mva og forutsetter utførelse i ordinær arbeidstid mellom 07:30-16:00
  • Normalt overtidsarbeid etter kl 16:00 gjelder ordinære satser for 50 og 100% tillegg, dette gjelder ikke vakt utrykning som har egne satser for tilleggstimer over 1. Time
  • Slam sug av innlevering gods/masser og farlig væske tilkommer deponeringgebyr
  • Fergebilletter og øvrige utlegg utover rør og driftrelatert materiell faktureres med 25% påslag
  • Prisen for vakt utrykning omfatter kun akutte tjenester som spyling, sug og rørleggertjenester, ønskes det utført øvrige tjenester som rørinspeksjon, trasèsøk eller lignende på vakt gjelder tillegg slik de er spesifisert i etablerings postene.
  • For alle typer oppdrag tilkommer 50,- eks mva i fakturagebyr.
  • Rørlegger oppdrag tilkommer satser for servicebil sone 1, 2 eller 3.
   – sone 1 – 285,- eks mva gjelder til og med Skjelnan-Reinen-Eide-Finnvikdal krysset.
   -sone 2 – 550,- eks mva gjelder til og med Tønsvik-Lavangsdalen-Breivikeidet-Straumsbukta-Ersfjord-Kraknes
   -sone 3 – 1100,- gjelder inntil 50km, statens regulerte satser pr kilometer utover passerte 50km.
  • Spyleteam oppdrag utenfor sone 2 tilkommer disktrikstillegg 1000,- kr
  • Returgebyr for bestillings varer i form av rør, deler og fittings er 30% dersom de er feilbestilt grunnet feil/dårlige opplysninger eller forhold Vi ikke kan forutse.
  • Faktura for timebasert regningsarbeid faktureres etter utført arbeid/medgått tid med 14. Dager forfall og utstedes av Kravia AS (Tidl. ØkoNett)

Alle priser er inklusiv mva

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer.