Ringvegen 6, 9018 Tromsø

776 40 100 post@vvsteam.com

Tjenester 2

Rørlegertjenester
Rørinstallasjon, Servicerørlegger, Eksklusivbad, Sprinkelkontroll, prosjektering, rensing av varmeanlegg, Varmepumpe
Kommenalteknikk
Høytrykkspyling, Høytrykkrensing, Trykkprøving/tesing vann og avløp, rørinspeksjon, trans’e vann avløp, slamsuging, Tining av frosserør
Spesialtjenester
Borrebrønn og brønn service, Lekasjesøk, kloring/desinfisering, Vannmesling, rottkutting, pluggrensing
Gravetjenester
Utskifting vann og avløp, punk reprasjon og rørfornying