Totalentreprenør innen vann og avløp

VÅRE TJENESTER

KOMMUNALTEKNIKK

Spyling
Filming
Slamsug-Vakuum
Trasèsøk
Lekkasjesøk
Brønn og borebrønnservice
Rørfornying
Øvrige tjenester

KONTROLL NYANLEGG - VA

Trykkprøving vannledning & pumpeledning
Hygenisk spyling / pluggrensing
Desinfeksjon & nøytralisering
Rensing spillvann- & overvannsledninger
Rørinspeksjon iht Norvar Standar 234/2018 - 145/2005
Tetthetskontroll kummer - vakuum / luft
Tetthetskontroll selvfallsledninger - luft

GRAVETJENESTER

Ønsker du utbedring av vann- og avløpsledning, om det er brudd/ lekkasje eller som en del av planlagt vedlikehold, ta kontakt med VVS Team Tromsø AS

Velg oss

VVS Team Tromsø AS er tilknyttet:

Rørentreprenørene Norge
RIN Rørinspeksjon Norge
Byggopp Hålogaland – Godkjent Lærebedrift
Startbank kvalifisert
Sikker vanninstallatør – Godkjent og foretrukket leverandør for Gjensidige

Vi er medlem av norges største rørkjede «VVS EKSPERTEN»
VVS Team Tromsø AS har Sentralgodkjenning tiltaks-klasse 2. for utførende og 1. for prosjekterende.

Vi er en totaltentreprenør

Hos oss møter du fag utdannede rørleggere som gir råd og veiledning underveis i byggeprosessen.
Kontinuerlige oppdateringer på ny kunnskap, gjør at vi til enhver tid kan tilby deg de nyeste løsningene innenfor våre kjerneområder.

Vi hjelper deg!

Rørlegger avd

Prosjektleder

Martin Hustad

Tlf: 913 35 089

VVS Spyleteam

Avdelingsleder

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496

Prosjekt leder & styreleder

Niklas Wright

Tlf: 934 74 449

Daglig leder

Asbjørn Nylund 

Tlf: 917 27 374

Serviceavdeling

Hanne Wright

Tlf: 414 87 887

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS