Totalentreprenør innen vann og avløp

VÅRE TJENESTER

KOMMUNALTEKNIKK

Spyling
Filming
Slamsug-Vakuum
Trasèsøk
Lekkasjesøk
Brønn og borebrønnservice
Rørfornying
Øvrige tjenester

KONTROLL NYANLEGG - VA

Trykkprøving vannledning & pumpeledning
Hygenisk spyling / pluggrensing
Desinfeksjon & nøytralisering
Rensing spillvann- & overvannsledninger
Rørinspeksjon iht Norvar Standar 234/2018 - 145/2005
Tetthetskontroll kummer - vakuum / luft
Tetthetskontroll selvfallsledninger - luft

GRAVETJENESTER

Ønsker du utbedring av vann- og avløpsledning, om det er brudd/ lekkasje eller som en del av planlagt vedlikehold, ta kontakt med VVS Team Sentral AS

Velg oss

VVS Team Sentral AS er tilknyttet:


Byggopp Hålogaland – Godkjent Lærebedrift
Sikker vanninstallatør – Godkjent og foretrukket leverandør for Gjensidige

Vi er medlem av norges største rørkjede «VVS EKSPERTEN»
VVS Team Sentral AS har Sentralgodkjenning tiltaks-klasse 2. for utførende og 1. for prosjekterende.

Vi er en totaltentreprenør

Hos oss møter du fag utdannede rørleggere som gir råd og veiledning underveis i byggeprosessen.
Kontinuerlige oppdateringer på ny kunnskap, gjør at vi til enhver tid kan tilby deg de nyeste løsningene innenfor våre kjerneområder.

Vi hjelper deg!

No images found!
Try some other hashtag or username

Administrasjon

Hanne Wright

Tlf: 414 87 887

VVS Spyleteam

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496

Rørlegger avd.

Vetle Kletthagen

Tlf: 957 87 221

Daglig leder

Niklas Colin Wright

Tlf: 934 74 449

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS