GRAVETJENESTER

Ønsker du utbedring av vann- og avløpsledning, om det er brudd/ lekkasje eller som en del av planlagt vedlikehold, ta kontakt med VVS Team Tromsø AS

 

Forsikringsselskap

Private

Næring & industri

Utskifting av vann- og avløpsrør

Punktutbedring av vann- og avløpsrør

Vi hjelper deg!

Ta kontakt med -

Christopher Norø cn@vvsteam.com

Tlf: 466 29 496

post@vvsteam.com 77640100

Vi hjelper deg!

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS