GRAVETJENESTER


Ønsker du utbedring av vann- og avløpsledning, om det er brudd/ lekkasje eller som en del av planlagt vedlikehold, ta kontakt med VVS Team Tromsø AS

 

Forsikringsselskap

Private

Næring & industri

Punktutbedring av vann- og avløpsrør

Utskifting av vann- og avløpsrør

Vi hjelper deg!

Ta kontakt med

Christopher Norø
cn@vvsteam.com
Tlf: 466 29 496

post@vvsteam.com 77640100

Rørlegger avd

Prosjektleder

Martin Hustad

Tlf: 913 35 089

VVS Spyleteam

Avdelingsleder

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496

Prosjekt leder & styreleder

Niklas Wright

Tlf: 934 74 449

Daglig leder

Asbjørn Nylund 

Tlf: 917 27 374

Serviceavdeling

Hanne Wright

Tlf: 414 87 887

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS