KOMMUNALTEKNIKK


SPYLING

 • Spyling av tette avløpsrør
 • Tining av frosne rør
 • Rensing - vi fjerner røtter, fett og andre organiske materialer
 • Kjettingrens av gamle soil-rør
 • Vannmeisling, fjerning av betong og avretningsmasse i avløpsrør
 • Parkeringsanlegg, byggninger

FILMING

 • Alle typer rør
 • Dimensjoner fra 25- 500mm
 • Grenhopper for å gå inn i grenrør 
 • Rapportering: standar av RIN, T25:2012 - privatkunder & bedriftskunder
 • Rapportering: NORVAR standar 234/2018 - entreprenører & kommuner

SLAMSUG- VAKUUM

 • Drenskum, sandfang
 • Septiktank, pumpekum/ pumpestasjoner, fettutskillere
 • Olje- & parafintank, oljeutskillere
 • Kapasitet på 2300liter 

Trasèsøk

 • Kartlegging av vann- & avløpsledninger 
 • Lokalisering av vann- & avløpstrasé utvendig og innomhus 
 • Sonde på stakefjær eller kamera
 • Signalsøk

Lekkasjesøk

 • Lekkasjesøk av vannrør, tanker og anlegg med søke-gass
 • Elektronisk marklytting
 • Termografi – Vannbåren varme
 • Røyktesting av avløp
 • Hydrofon eller pipemic

Brønn og borebrønnservice

 • Utblokking av borebrønner med høytrykk
 • Rensing av brønner
 • Desinfisering av  brønner og borebrønner
 • Desinfeksjon og pluggrensing av vannledning
 • Rørinspeksjon av borebrønn inntil 250 meter dybde

Rørfornying

 • Trekking av nye innerør
 • Punktreparasjon med epoxy strømpe
 • Relining av rør med strømpe og epoxy – her er vi klar høsten 2019

Øvrige tjenester

 • El. tining av vann/avløp
 • Frysing av rør
 • Sirkulasjonsrensing av varmeanlegg og vekslere

Ta kontakt!


Christopher Norø   
Avdelingsleder Spyleteam        
Tlf: 466 29 496

Niklas C. Wright
Eier/Gründer
VVS Team Tromsø AS
Tlf: 934 74 449

 

VVS Spyleteam er våre spesialister innen vann og avløp problematikk.

Vi arbeider for forsikringsselskap, private, næring og industri og utfører og er tilgjengelig året rundt med våre døgnvakt operatører.

 

Vi er utstyrt med 2 spylebiler hvor den ene er en Merchedes Vito med 600 Liters vannkapasitet i tillegg til mulighet for direkte vannpåfylling hos kunde.

Vitoen er utstyrt med Heater system som gjør at vi kan spyle 95 grader varmt vann direkte fra tanken på bilen

Den andre er en Mercedes Sprinter som er bygget opp som en kombi bil og har både Slamsug og høytrykksaggregat med kapasitet til 800 liter slam og 1200 liter vann.

 

Begge bilene kan trekke med seg vår Bentovac Slamhenger som har kapasitet til å suge opp 1500 liter.

med Sprinteren vil vår kapasitet være totalt 2300liter slam.

Rørlegger avd

Prosjektleder

Martin Hustad

Tlf: 913 35 089

VVS Spyleteam

Avdelingsleder

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496

Prosjekt leder & styreleder

Niklas Wright

Tlf: 934 74 449

Daglig leder

Asbjørn Nylund 

Tlf: 917 27 374

Serviceavdeling

Hanne Wright

Tlf: 414 87 887

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS