Kommunalteknikk GAMMAL BRUK EJ

VVS Spyleteam er våre spesialister innen vann og avløp problematikk.

Vi arbeider for forsikringsselskap, private, næring og industri og utfører og er tilgjengelig året rundt med våre døgnvakt operatører.

 

Vi er utstyrt med 2 spylebiler hvor den ene er en Merchedes Vito med 600 Liters vannkapasitet i tillegg til mulighet for direkte vannpåfylling hos kunde.

Vitoen er utstyrt med Heater system som gjør at vi kan spyle 95 grader varmt vann direkte fra tanken på bilen

Den andre er en Mercedes Sprinter som er bygget opp som en kombi bil og har både Slamsug og høytrykksaggregat med kapasitet til 800 liter slam og 1200 liter vann.

 

Begge bilene kan trekke med seg vår Bentovac Slamhenger som har kapasitet til å suge opp 1500 liter.

med Sprinteren vil vår kapasitet være totalt 2300liter slam.

Vi kan bistå med:

 

 • Høytrykkspyling
 • Spyling av tett kloakk 
 • Høytrykksrensing 
 • Rot kutting ved inntregning av røtter
 • Vannmeisling av rør – fjerne avretningsmasse fra avløp
 • Tining av frosne vannrør 
 • Rensing av fett fra rør
 • Rengjøring av kummer

 

 • Slamsuging
 • Tømming av septikk tanker
 • Tømming av Fett utskillere
 • Tømming av sandfang
 • Tømming av granulat fra kunstgress
 • Rørinspeksjon
 • Stikkledninger til bolig
 • Nye felles spillvann og overvannsanlegg iht. Norvar Standard
 • Borebrønner
 • Ventilasjon
 • Vannledninger
 • Trasèsøk
 • Sonde på stakefjær eller kamera
 • Signalsøk
 • Fargeprøving
 • Avmerking av beliggenhet for skade på rør
 • Øvrige tjenester
 • El. tining av vann/avløp
 • Frysing av rør
 • Sirkulasjonsrensing av varmeanlegg og vekslere
 • Lekkasjesøk
 • Lekkasjesøk av vannrør, tanker og anlegg med søke-gass
 • Elektronisk marklytting
 • Termografi – Vannbåren varme
 • Røyktesting av avløp
 • Hydrofon eller pipemic
 • Brønn og borebrønnservice 
 • Utblokking av borebrønner med høytrykk
 • Rensing av brønner
 • Desinfisering av  brønner og borebrønner
 • Desinfeksjon og pluggrensing av vannledning
 • Rørinspeksjon av borebrønn inntil 250 meter dybde

 

 • Rørfornying
 • Trekking av nye innerør
 • Punktreparasjon med epoxy strømpe
 • Relining av rør med strømpe og epoxy – her er vi klar høsten 2019

 

 

 

Vi hjelper deg!

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS