KONTROLL NYANLEGG - VA


Vi utfører:

 

  • Hygenisk spyling / pluggrensing
  • Desinfeksjon og nøytralisering 

  • Rensing spillvann- & overvannsledninger

  • Rørinspeksjon iht Norvar Standar 234/2018 - 145/2005

  • Tetthetskontroll kummer - vakuum / luft

  • Tetthetskontroll selvfallsledninger - luft

Avdeling spyleteam

Alle operatører i VVS Spyleteam innehar operatørbevis for rørinspeksjon, ADK1 sertifikat og kurs innen sluttkontroll VA-anlegg.

Vi er stolte over å kunne presentere Norges største og mest innovative rigg for utførelse av sluttkontroll for VA-anlegg.

Riggen har våre ansatte bygget opp selv for å ikke bare kunne ivareta de strenge kravene som stilles til denne type arbeid, men også våre egne krav til hvoradn jobben bør utføres. 

Riggen er utstyrt med eget operatørrom, kontordel og teknisk rom for å ivareta hygienisk kontroll på utstyr.

Vi benytter markedsledende Sklars Mastertest til utførelse av kloring, desinfisering og nøytralisering samt for trykktesting.

Både trykktesting og desinfisering utfører vi i henhold til gjeldende NS standard, Norvar standard og ny VA norm.

Våre operatører dekker området Mo i Rana til Kirkenes med denne tjenesten og våre rigg- og driftkostnader holdes rimelige.

Vi frakter riggen med en av våre spylebiler og vil dermed kunne tilby komplett tjeneste med rensing av rør før rørinspeksjon.

Daglig leder og service leder

Niklas Colin Wright

Tlf: 934 74 449

Rørlegger prosjekt

Alen Perkovic

Tlf: 905 44 123

VVS Spyleteam

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496