KONTROLL NYANLEGG - VA


Vi utfører:

  • Trykkprøving vannledning & pumpeledning

  • Hygenisk spyling / pluggrensing

  • Desinfeksjon & nøytralisering 

  • Rensing spillvann- & overvannsledninger

  • Rørinspeksjon iht Norvar Standar 234/2018 - 145/2005

  • Tetthetskontroll kummer - vakuum / luft

  • Tetthetskontroll selvfallsledninger - luft

Vi hjelper deg!

Christopher Norø 

Mobil 46629496

cn@vvsteam.com  

post@vvsteam.com / 77640100

Våre operatører i VVS Spyleteam innehar operatørbevis for rørinspeksjon, ADK1 Sertifikat og kurs innen Sluttkontroll VA anlegg.

Vi er stolte over å kunne presentere  Norges største og mest innovative rigg for utførelse av sluttkontroll for VA anlegg.

Riggen har våre ansatte bygget opp selv for ikke bare ivareta de strenge kravene som må følges for å utføre denne type arbeid,

men også våre egne krav til hvordan dette bør utføres.

Riggen er utstyrt med eget operatør rom, kontor del og teknisk rom for å ivareta hygienisk kontroll på utstyr.

Vi benytter markedsledende Sklars Mastertest til utførelse av kloring, desinfisering og nøytralisering samt for trykktesting.

Både trykktesting og desinfisering utfører vi i henhold til gjeldende NS standard, Norvar standard og nye VA norm

Våre operatører dekker området Mo i rana til Kirkenes med denne tjenesten og våre Rigg/Driftkostnader kan holdes rimelige

dersom oppdragsgiver har god tilrettelegging og planlegging for oppdrag i Nord-Norge.

Vi frakter riggen med en av våre spylebiler og vil dermed kunne tilby komplett tjeneste med rensing av rør før rørinspeksjon

Administrasjon

Hanne Wright

Tlf: 414 87 887

VVS Spyleteam

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496

Rørlegger avd.

Vetle Kletthagen

Tlf: 957 87 221

Daglig leder

Niklas Colin Wright

Tlf: 934 74 449

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS