Leveringsbetingelser


Gjeldende standard leveransebetingelser
 • Mange oppdrag krever to operatører på spylebil og slamsuger. Vi skal alltid gi beskjed når oppdraget krever to operatører.
 • Ordinære timepriser er gjeldende utover 1. time uansett om oppdraget tar flere dager.
 • Arbeidstid mellom 08:00-16:00.
 • Normalt overtidsarbeid etter kl 16:00 gjelder ordinære satser for 50 og 100% tillegg, dette gjelder ikke vaktutrykning som har egne satser for tilleggstimer over 1. time.
 • Slamsug av innleverings gods/masser og farlig væske tilkommer deponeringsgebyr.
 • Fergebilletter og øvrige utlegg utover rør og driftsrelatert materiell faktureres med 25% påslag.
 • Prisen for vaktutrykning omfatter kun akutte tjenester som spyling, sug og rørleggertjenester, ønskes det utført øvrige tjenester som rørinspeksjon, trasèsøk eller lignende på vakt gjelder tillegg slik de er spesifisert i etablerings postene.
 • For alle typer oppdrag tilkommer 50,- eks mva i fakturagebyr.
 • Alle oppdrag tilkommer satser for servicebil og spylebil sone 1, 2 eller 3.
 • Sone 1: 350,- eks mva gjelder til og med Skjelnan-Reinen-Eide-Finnvikdal krysset.
 • Sone 2: 550,- eks mva gjelder til og med Tønsvik-Lavangsdalen-Breivikeidet-Straumsbukta-Ersfjord-Kraknes.
 • Sone 3: 1100,- gjelder inntil 50km, statens regulerte satser pr kilometer utover passerte 50km.
 • Returgebyr for bestillingsvarer i form av rør, deler og fittings er 30% dersom de er feilbestilt grunnet feil/dårlige opplysninger eller forhold vi ikke kan forutse.
 • Faktura for timebasert regningsarbeid faktureres etter utført arbeid/medgått tid med 14. dagers forfall.

Daglig leder og service leder

Niklas Colin Wright

Tlf: 934 74 449

Rørlegger prosjekt

Alen Perkovic

Tlf: 905 44 123

VVS Spyleteam

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496