Prisliste VVS Team Tromsø AS

 
Beskrivelse oppdrag               |  Priser eks.mva / inkl.mva

24t Døgnvakt

Vaktutrykning 24/7                               2800,- / 3500,-
Ekstratimer Vakt 24/7         Pr.Time    1800,- / 2250,-
 • spyling av tette avløpsrør, oversvømmelse, tining av frosne rør, vannlekkasje, m.m..         

Etablerings priser - hverdager 07.30-16.00

“ gjelder første time pr.oppdrag “

                                  

Spyling / Høytrykksspyling                   2265,- / 2831,-
Tining av frosne rør                                2265,- / 2831,-
Slamsuging / vakuum                            2265,- / 2831,-
Filming/Rørinspeksjon u/rapport        2265,- / 2831,- 
Trasésøk/lokalisering av rør                1855,- / 2319,-
Spyling & rørinspeksjon u/rapport    2800,- / 3500,-
Rørinspeksjon & trasésøk u/rap.        2500,- / 3125,-

Timebaserte /Ekstratimer tjenester:

Rørlegger                       Pr.Time        880,- / 1100,-
Teknisk Operatør          Pr.Time      1200,- / 1500,-
 • Inkl. operatør m/bil & utstyr
 • spyling, slamsug, rørinspeksjon, etc...
Hjelpemann: Spylebil    Pr.Time      700,- / 875,-
 

Vi har pakkepriser på tjenester som:

 • Rørinspeksjon, høytrykksrensing, slamsuging, høytrykksspyling, trasésøk, etc..'

Ta kontakt for en rett pris til ditt ønsket oppdrag!


 

                   

Ønsker du pris på:

 • Lekkasjesøk på vannledning

 • Brønn-service

 • Gravetjenester 

 • Rørfornying

 • Kontroll nyanlegg

Ta kontakt med oss, ring 776 40 100


TA GJERNE KONTAKT FOR TILBUD PÅ STORKUNDE AVTALE OG SAMARBEIDPARTNER

Kontroll Nyanlegg. Gravetjenester med utskifting av vann og avløp
Lekkasjesøk med gass. Rørinspeksjon med Kameratraktor fra 125mm og opp
Trykktesting av Vann, Avløp og Kummer
Pluggrensing, Kloring, Desinfisering og nøytralisering
Leie av Rioned Høytrykksaggregat m/40meter spyleslange og dyser

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer.

Gjeldende standard leveransebetingelser
  • Mange oppdrag krever to operatører på spylebil og slamsuger, Vi skal alltid gi beskjed når oppdraget krever to operatører.
  • Etableringsprisen faktureres kun 1. time av påbegynt oppdrag. Ordinære timepriser er gjeldende utover 1. time uansett om oppdraget tar flere dager.
  • Alle priser er oppgitt eks. Mva og forutsetter utførelse i ordinær arbeidstid mellom 07:30-16:00
  • Normalt overtidsarbeid etter kl 16:00 gjelder ordinære satser for 50 og 100% tillegg, dette gjelder ikke vaktutrykning som har egne satser for tilleggstimer over 1. Time
  • Slamsug av nnleverings gods/masser og farlig væske tilkommer deponeringsgebyr
  • Fergebilletter og øvrige utlegg utover rør og driftsrelatert materiell faktureres med 25% påslag
  • Prisen for vaktutrykning omfatter kun akutte tjenester som spyling, sug og rørleggertjenester, ønskes det utført øvrige tjenester som rørinspeksjon, trasèsøk eller lignende på vakt gjelder tillegg slik de er spesifisert i etablerings postene.
  • For alle typer oppdrag tilkommer 50,- eks mva i fakturagebyr.
  • Rørlegger oppdrag tilkommer satser for servicebil sone 1, 2 eller 3.
   – sone 1 – 285,- eks mva gjelder til og med Skjelnan-Reinen-Eide-Finnvikdal krysset.
   -sone 2 – 550,- eks mva gjelder til og med Tønsvik-Lavangsdalen-Breivikeidet-Straumsbukta-Ersfjord-Kraknes
   -sone 3 – 1100,- gjelder inntil 50km, statens regulerte satser pr kilometer utover passerte 50km.
  • Spyleteam oppdrag utenfor sone 2 tilkommer distrikstillegg 1000,- kr
  • Returgebyr for bestillingsvarer i form av rør, deler og fittings er 30% dersom de er feilbestilt grunnet feil/dårlige opplysninger eller forhold Vi ikke kan forutse.
  • Faktura for timebasert regningsarbeid faktureres etter utført arbeid/medgått tid med 14. Dager forfall og utstedes av Kravia AS (Tidl. ØkoNett)

Vi hjelper deg!

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS