Kontroll VA-nyanlegg – Nord-NorgeVåre operatører i VVS Spyleteam innehar operatørbevis for rørinspeksjon, ADK1 Sertifikat og kurs innen Sluttkontroll VA anlegg.

Vi er stolte over å kunne presentere  Norges største og mest innovative rigg for utførelse av sluttkontroll for VA anlegg.

Riggen har våre ansatte bygget opp selv for ikke bare ivareta de strenge kravene som må følges for å utføre denne type arbeid,

men også våre egne krav til hvordan dette bør utføres.

Riggen er utstyrt med eget operatør rom, kontor del og teknisk rom for å ivareta hygienisk kontroll på utstyr.

 

Vi benytter markedsledende Sklars Mastertest til utførelse av kloring, desinfisering og nøytralisering samt for trykktesting.

Både trykktesting og desinfisering utfører vi i henhold til gjeldende NS standard, Norvar standard og nye VA norm

Våre operatører dekker området Mo i rana til Kirkenes med denne tjenesten og våre Rigg/Driftkostnader kan holdes rimelige

dersom oppdragsgiver har god tilrettelegging og planlegging for oppdrag i Nord-Norge.

Vi frakter riggen med en av våre spylebiler og vil dermed kunne tilby komplett tjeneste med rensing av rør før rørinspeksjon

 

 

 

 

 

  • Høytrykksrensing av VA

 

  • Rørinspeksjon iht Norvar Standard                                                

 

  • Trykktesting og Desinfeksjon – Kontroll Nyanlegg                                    
  • Trykkprøving med luft
  • Trykktest av kummer med vakum
  • Digital trykktesting for nye VA anlegg med FDV dokumentasjon
  • Forenklede trykktester
  • Desinfeksjon av nye VA anlegg med doserings dokumentasjon og FDV
  • Rørinspeksjon med Kameratraktor utførelse iht. Norvar standart  

 

Etter avtale kan vi også lade og kjøre renseplugg for entreprenør og  utføre Lufting og kondisjonering av vannledninger før trykktest.

Vi hjelper deg!

Ringvegen  6, 9018 Tromsø

Telefon: 776 40 100

Hjemmeside levert av OmniPOS