Tining av rør - Døgnvakt


Har du problemer med frosne rør? Ring VVS Team Sentral umiddelbart. Vi rykker ut hele døgnet. 

Hva gjør jeg med frosne rør?

Det første du skal gjøre er å stenge av hovedkranen og ringe oss. Da rykker vi ut og tiner opp rørene dine. Ikke forsøk å tine rør selv, dette kan føre til en større vannlekkasje med følgeskader. Frosne vannrør skyldes som oftest for lav temperatur i et rom, skru derfor gjerne opp varmen i rommet. Aldri bruk åpen flamme eller lignende.

Opptining kan føre til lekkasje

Når vannrør av kobber fryser, er det en stor risiko for at de sprekker. Årsaken er at vann som fryser utvider seg 10 %. Kobber er svært lite elastisk, og vil til slutt revne. Når man begynner å tine vannrøret, smelter isproppen som sitter i røret og vannet fosser ut. Dersom du forsøker tine rørene selv er det viktig at du holder hovedstoppekranen stengt.

Ved åpning av hovedkranen etter tining er det viktig å kontrollere at anlegget ikke har begynt å lekke.

Vi har utstyr og kompetanse til å tine alle vann- og avløpsrør

Vi har utstyr for å tine alle vann- og avløpsrør. Vi tiner frosne vanninnlegg og uttrekksledninger, men også frosne taknedløp, og utvendige sluk og rister som har frosset.

Vi har rørleggere og spylebiloperatører tilgjengelig 24 timer i døgnet, og avhengig av av hva som er frosset, avgjør vi om det er mest hensiktsmessig å sende en rørlegger eller spyleoperatør.

Spylebil

Enkelte rør lar seg ikke tine med tradisjonelle tineapparater, så her må vi inn med vår spylebil. Med vår nye og moderne spylebil, rykker vi ut til kunder i Troms og Tromsø for å tine frosne rør.

Spylebilen benytter høytrykk med varmt eller kaldt vann for å tine de frosne rørene. Vi finner alltid en metode og har utstyr for å tine alle typer rør, gatesluker eller kummer.

I de kaldeste periodene av året, kan det altså hende at vannet i rørene rett og slett har fryst, hvis du opplever at det renner tregt eller at du føler at trykket er dårlig.

Få raskt hjelp

For å begrense skadeomfanget, er det veldig viktig at vi kontaktes så raskt som mulig, slik at vi får kommet til og får tint rørene raskt, slik at is-proppen forsvinner.

Kontakt oss på telefon 776 40 100 når som helst, og vi hjelper deg!

Frosne vannrør i Troms og Tromsø

Daglig leder og service leder

Niklas Colin Wright

Tlf: 934 74 449

Rørlegger prosjekt

Alen Perkovic

Tlf: 905 44 123

VVS Spyleteam

Christopher Norø

Tlf: 466 29 496