Brønn og borebrønnservice

Kategori:

Beskrivelse

  • Utblokking av borebrønner med høytrykk
  • Rensing av brønner
  • Desinfisering av  brønner og borebrønner
  • Desinfeksjon og pluggrensing av vannledning
  • Rørinspeksjon av borebrønn inntil 250 meter dybde