Filming / rørinspeksjon innvendig rør

Kategori:

Beskrivelse

Filming / røreinspeksjon:

 • Mistanke om materialtekniske problemer
 • Mistanke om driftsmessige problemer
 • Mistanke om innlekkingsproblemer
 • Sluttkontroll etter renovering eller reparasjon
 • Eierskifte
 • Investeringsplanlegging (Rehabilitering)
 • Stikkprøveundersøkelse
 • Andre (Ytterligere detaljer rapporteres i generelt kommentarfelt)
 • Sluttkontroll av nyanlegg
 • Kontroll ved garantitidens utløp
 • Rutinekontroll av ledningstilstand
 • Alle typer rør
 • Dimensjoner fra 25- 500mm
 • Grenhopper for å gå inn i grenrør
 • Rapportering: Standar av RIN, T25:2012 – privatkunder & bedriftskunder
 • Rapportering: Norsk Vann Rapport 234/2018 – Kommunale ledninger