Lekkasjesøk vann- og avløpsrør

Kategori:

Beskrivelse

  • Lekkasjesøk av vannrør, tanker og anlegg med søke-gass
  • Elektronisk marklytting
  • Termografi – Vannbåren varme
  • Røyktesting av avløp
  • Hydrofon eller pipemic

Vi er en av få i Nord-Norge som kan tilby lekkasjesøk med gass og lytting.

Lekkasjesøk kan begrense søkeomfang for maskinentreprenører og bygg eiere ved at vi vil kunne påvise hvor lekkasje oppstår.