Sprinklerkontroll

Alle sprinkleranlegg må kontrolleres hvert eneste år, og kontrollen oppsummeres i en ESS-rapport. Denne rapporten må være tilgjengelig for blant annet brannvesen og forsikringsselskap. 

En sprinklerkontroll utføres ved at alle sprinklerhoder og rørstrekk kontrolleres visuelt. Vannforsyning og alarm testes også dersom det er mulig. 

Vi benytter eksterne FG-Godkjente kontrollører, og samarbeider tett for å avdekke og utbedre avvikene på ditt sprinkler anlegg.

Kontakt oss i dag for å få utført en sprinklerkontroll i Tromsø og omegn.