Trasèsøk – Lokalisering vann- & avløpsrør

Kategori:

Beskrivelse

  • Kartlegging av vann- & avløpsledninger
  • Lokalisering av vann- & avløpstrasé utvendig og innomhus
  • Sonde på stakefjær eller kamera
  • Signalsøk

Trasésøk- lokalisering vann- og avløp:
Ønsker du å vite hvor dine avløpsrør er? Vi finner nøyaktig hvor rørene ligger under gulv eller under bakken. Trasé på rørene blir merket opp og dere får nøyaktig dybde på røret.